Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania
zgromadzenia

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2024-05-20 15:27:25.
Raport o stanie gminy za 2023 r.

Rapory o stanie gminy za 2023 r.

lista poparcia do zabrania głosu w debacie

klauzula informacyjna RODO

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2024-05-06 08:26:37 | Data modyfikacji: 2024-05-17 08:59:24.
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania
zgromadzenia

Zawiadomienie

zawiadomienie 2

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2024-03-15 09:50:33.
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania
zgromadzenia

Zawiadomienie o zorganizowaniu zgromadzenia

zawiadomienie 2

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2024-03-01 12:43:53 | Data modyfikacji: 2024-03-04 08:15:19.
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania
zgromadzenia

Zawiadomienie o zorganizowaniu zgromadzenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2024-02-15 13:37:01.
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania
zgromadzenia

zawiadomienie str. 1

zawiadomienie str. 2

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2024-01-18 12:21:53.
Zarządzenie

Zarządzenie Wójta Grębków w sprawie ustalenia minimalnych stawek za najem pomieszczeń

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2024-01-03 12:20:41.
Projekt programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi na rok 2024

Projekt programu na 2024 rok

projekt uchwały

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2023-10-23 10:23:19 | Data modyfikacji: 2023-10-23 10:26:41.
Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Roślin

treść komunikatu

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2023-07-03 10:46:06 | Data modyfikacji: 2023-07-03 10:47:41.
Raport o stanie gminy za 2022 r.

Raport o stanie gminy za 2022 rok

lista poparcia do zabrania głosu w debacie

klauzula informacyjna RODO

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2023-05-18 13:27:44.
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Trzebuczy

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzebuczy

ogłoszenie o konkursie

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2023-05-09 08:34:49.
informacja o preferencyjnym zakupie węgla

Informacja o sprzedaży końcowej węgla z dnia 4 maja 2023r.

informacja

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2022-11-03 15:57:07 | Data modyfikacji: 2022-11-03 16:03:22.
Raport o stanie gminy za 2021 r.

Raport o stanie gminy za 2021 rok

lista poparcia do zabrania głosu w debacie

klauzula informacyjna RODO

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2022-06-14 15:59:10.

Do Urzędu Gminy Grębków wpłynął wniosek od OSP Gałki na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej "Święto Plonów Gałki 2021".

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2021-07-09 12:29:20.
Raport o stanie gminy za 2020 r.

Raport o stanie gminy za 2020 rok

lista poparcia do zabrania głosu w debacie

klauzula informacyjna RODO

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2021-05-20 13:21:21.
Raport o stanie zapewnienia dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2021-03-31 11:21:45.
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania
zgromadzenia

treść zawiadomienia str.1

treść zawiadomienia str.2

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2020-10-19 12:11:09.
Zarządzenie Wójta Gminy Grębków w sprawie
powołania Gminnego Biura Spisowego w Grębkowie

treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2020-06-16 09:17:37.
Przewodniczący Rady Gminy

 


 


 


Zawiadamia się, że Przewodnicząy Rady Gminy przyjmuje w sprawach skarg, wniosków i petycji w siedzibie Urzędu Gminy w sali konferencyjnej w każdy wtorek w godzinach: 15:00 - 17:00.


 


 

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2008-06-27 14:15:27 | Data modyfikacji: 2022-10-19 14:25:20.
Raport o stanie gminy za 2019 rok


Raport o stanie gminy za 2019 rok
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 28aa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) przedłożony został Radzie Gminy „Raport o stanie gminy za rok 2019” .


Debata nad Raportem odbędzie się na najbliższej sesji Rady Gminy Grębków w dniu 26 czerwca 2020r..


W debacie nad raportem mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.


Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Raport o stanie Gminy Grębków za 2019 rok

lista poparcia do zabrania głosu w debacie

klauzula informacyjna RODO

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2020-06-16 08:59:56.
 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2020-06-16 08:57:45.
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora szkoły w Kopciach oraz w
Trzebuczy

treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2019-06-10 11:14:41.
Raport o stanie gminy za 2018 rok

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 28aa  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) przedłożony został Radzie Gminy „Raport o stanie gminy za rok 2018” .


Debata nad Raportem odbędzie się na najbliższej sesji Rady Gminy Grębków w dniu 28 czerwca 2019r..


W debacie nad raportem mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami  co najmniej 20 osób.


Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.


 

Raport o stanie Gminy Grębków za 2018 rok

zgłoszenie do debaty nad raportem

klauzula informacyjna RODO

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2019-06-05 12:50:31 | Data modyfikacji: 2019-06-05 15:43:59.
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Trzebuczy oraz Szkoły Podstawowej w
Kopciach

INFORMACJA O KONKURSIE

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2019-05-17 13:51:57 | Data modyfikacji: 2019-05-17 13:52:24.
obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż
przyczepy i samochodu

treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-11-03 13:09:21.
Wyniki naboru na stanowisko do świadczenia
specjalistycznych usług opiekuńczych

wynik naboru

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-07-12 08:51:18.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko do
świadczenia specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.

treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-10-21 09:07:52 | Data modyfikacji: 2016-04-28 13:19:47.
projekt programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi

projekt programu współpracy na 2016 rok.

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-10-21 09:03:20.
Nabór na stanowisko urzędnicze

ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-03-14 11:24:50.
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Obsługi
Jednostek Oświatowych w Grębkowie

ogłoszenie o naborze

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-03-03 09:02:20.

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Grębków str. 1

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Grębków str. 2

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Grębków str. 1

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Grębków str. 2

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-07-03 08:30:12.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w Grębkowie str.1

ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w Grębkowie str. 2

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-05-22 14:56:30.

ogłoszenie

ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Grębków str. 1

ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Grębków str. 2

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-03-22 10:45:48.

ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w Grębkowie

ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w Grębkowie str. 2

 przetarg na sprzedaż nieruchomości aktualizacja.doc

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-10-13 09:07:39 | Data modyfikacji: 2011-11-24 09:30:02.
ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grębkowie

konkurs na stanowisko dyrektora str.1

konkurs na stanowisko dyrektora str.2

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-05-06 10:29:44 | Data modyfikacji: 2014-03-03 09:00:33.
Wójt Gminy Grębków

 


Zaprasza podmioty działające na rynku telekomunikacyjnym i świadczące usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, do opracowania warunków technicznych budowy infrasrtuktury telekomunikacyjnej w ramach budowy społeczeństwa informacyjnego dla mieszkańców i podmiotów z terenu gminy Grębków.


Koncepcja powinna być opracowana na koszt podmiotu opracowującego przy uwzględnieniu stosowanych w kraju nowoczesnych rozwiązań technicznych.

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2007-07-31 15:28:10 | Data modyfikacji: 2011-10-11 09:18:22.
Informacja

 


 


Urząd Gminy w Grębkowie informuje, że firmą zajmującą się zbiórką zużytego sprzętu  elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstwa domowego                 jest PLEXIFORM Zakład Montażu, Zakład Instalacji Elektrycznych "Zaliwski". Punkt zbiórki znajduje się w miejscowości Kopcie 42.

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2009-04-22 13:23:42 | Data modyfikacji: 2009-04-22 13:27:31.
 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-03-03 08:58:21.
 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2016-04-28 13:42:48.

Zobacz:
   obwieszczenia
   ogłoszenia
   oferty pracy
   informacje ogólne związane z wyborami
   wybory parlamentarne
   Wybory uzupełniające do Senatu RP
Data wprowadzenia: 2016-04-28 13:42:48
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz