OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z
dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad
na obszarze województwa mazowieckiego

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2024-04-10 09:39:02.
Plan dyżurów

Plan dyżurów

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2024-04-03 11:39:53.
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Grębkowie
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów
organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o
składzie, siedzibie i dyżurach

Informacja

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2024-04-02 15:36:14.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Grębkowie
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów
organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o
składzie, siedzibie i dyżurach

Informacja

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2024-03-21 15:37:30 | Data modyfikacji: 2024-03-21 15:41:17.
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w
Warszawie z dnia 18 marca 2024 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2024-03-21 11:49:11.
Informacja

Zgodnie z Kodeksem Wyborczym do dnia 25 marca 2024 roku jest mozliwość zgłoszenia do Urzędu Gminy w Grębkowie z zamiarem skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2024-03-20 13:37:41 | Data modyfikacji: 2024-03-20 13:47:57.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Grębkowie z dnia 19 marca 2024 r. o przyznanych
numerach list kandydatów na radnych w wyborach do
Rady Gminy zarządzonych na dzień 7 kwietnia
2024r.

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2024-03-19 15:20:43 | Data modyfikacji: 2024-03-19 15:30:17.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Grębkowie
w sprawie terminu losowania numerów dla list
kandydatów do komitetów wyborczych

Informacja

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2024-03-19 11:31:34.
Postanowienie NR 210/2024 Komisarza Wyborczego w
Siedlcach II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach organów jednostek samorzadu
terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia
2024 r.

Postanowienie

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2024-03-18 15:45:20.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Grębkowie z dnia 15 marca 2024 r.

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2024-03-15 09:24:21.
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH II z
dnia 8 marca 2024 r.

Informacja

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2024-03-11 12:51:53.
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH II z
dnia 8 marca 2024 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH II z dnia 8 marca 2024 r.

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2024-03-08 13:44:52.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Grębkowie
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów
organów jednostek samorzadu terytorialnego
zarządzonych na dzień 07.04.2024 r.

Informacja

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2024-02-28 08:35:01 | Data modyfikacji: 2024-02-28 08:39:22.
Postanowienie NR 174/2024 r. Komisarza Wyborczego
w Siedlcach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie
powołania terytorialnych komisji wyborczych w
wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietni
2024 r.

treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2024-02-27 11:21:56 | Data modyfikacji: 2024-02-27 11:28:40.
Rozporządzenie Prezesa RM w sprawie zarządzenia
wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw

treść rozporządzenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2024-01-30 15:16:27.
K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Siedlcach
II z dnia 30 stycznia 2024 r.

treść komunikatu

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2024-01-30 15:18:01.
POSTANOWIENIE NR 32/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W
SIEDLCACH II z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie
zmian w podziale Gminy Grębków na stałe obwody
głosowania

treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2024-01-30 15:18:32.
POSTANOWIENIE NR 25/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W
SIEDLCACH II z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie
zmian w podziale Gminy Grębków na okręgi
wyborcze

treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2024-01-30 15:19:09.
Data wprowadzenia: 2024-01-30 15:19:09
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz