Ogłoszenie o przetargu na: Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Grębków

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ogłoszenie o przetargu

SIWZ

wniosek o zgodę na przedłużenie terminu

zgoda na przedłużenie terminu

informacja o wyborze oferty

klauzula informacyjna RODO

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2020-11-18 14:46:42.
Ogłoszenie o przetargu na: Przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Proszew A
km0+970,00-1+700,00 długość odcinka 730 mb

zawiadomienie o wyborze oferty

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ogłoszenie

SIWZ

PRZEDMIAR

SST

mapa

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2020-09-22 15:10:09.
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grębkowie na
rok szkolny 2020/2021” 

Zawiadomienie o wyborze oferty

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ogłoszenie

SIWZ

Szacunkowa ilość zamówienia

Formularz Oferty - zał. nr 1

wzór umowy - zał. nr 2

oświadczenie wykonawcy - zał. nr 3

oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 4

Oświadczenie HACCP - zał. nr 5

oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu - zał. nr 6

informacja o podwykonawcach - zał. nr 7

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:46:58.
Ogłoszenie o przetargu na: Przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Polków-Daćbogi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

PRZEDMIAR

opis techniczny

SST

mapa

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2020-07-06 14:07:09.
Ogłoszenie o przetargu na: Przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Chojeczno Sybilaki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

PRZEDMIAR

SST

znaki

mapa

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2020-02-27 15:52:17 | Data modyfikacji: 2020-03-13 13:26:24.
Data wprowadzenia: 2020-02-27 15:52:17
Data modyfikacji: 2020-03-13 13:26:24
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz