Zapytanie ofertowe
 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2023-11-15 09:03:16 | Data modyfikacji: 2023-11-15 09:04:20.
Zapytanie ofertowe: Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grębków

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

zestawienie ofert

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2022-05-10 08:17:57.
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie ekspertyzy/opinii
biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii,
hydrogeologii ...

Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii ...

zestawienie ofert

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2022-02-02 14:42:28.
Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu
długoterminowego w kwocie 300 000,00 zł

Uruchomienie kredytu planowane jest na dzień 15 listopada 2019 r.

treść ogłoszenia i warunki udziału

formularz oferty

Uchwałą w sprawie kredytu

opinia RIO str. 1

opinia RIO str. 2

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2019-10-23 14:21:20 | Data modyfikacji: 2019-10-30 13:14:23.
zapytanie ofertowe

Gmina Grębków zaprasza do składania ofert na dzierżawę istniejącej na terenie gminy infrastruktury informatycznej administrowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębkowie szczegóły pod nr. tel. 25 753 11 6. Oferty należy składać do dnia 5 lutego 2020 r. do godz. 15:00

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2020-01-29 15:55:58 | Data modyfikacji: 2020-01-29 15:56:30.
Data wprowadzenia: 2020-01-29 15:55:58
Data modyfikacji: 2020-01-29 15:56:30
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz