Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy Grębków

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ wraz załącznikami

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2019-12-11 14:41:15.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Grębków

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ wraz załącznikami

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2019-11-26 10:02:54 | Data modyfikacji: 2019-12-04 11:53:15.
Przetarg na przebudowę drogi gminnej Leśnogóra
- Żarnówka

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

PRZEDMIAR

opis techniczny 1/2

opis techniczny 2/2

plan zagospodarowania terenu 1/2

plan zagospodarowania terenu 2/2

SST

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2019-02-15 14:12:48.
Przetarg na dostawę artykułów żywnościowych
do stołówki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w
Grębkowie na rok szkolny 2019/2020”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Szacunkowa ilość zamówienia

formularz oferty

wzór umowy - zał.2

oświadczeni Wykonawcy - zał. 3

oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 4

oświadczenie HACCP - zał. nr 5

oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu- zał. na 6

informacja o podwykonawcach

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2019-08-02 11:17:38 | Data modyfikacji: 2019-08-02 11:41:25.
Przetarg na przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Grodzisk

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

PRZEDMIAR

SST

opis techniczny

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2019-09-20 15:25:27.
Przetarg na „Przebudowa drogi gminnej nr 420114W
Jabłonna - Nowa Sucha od km 3+185 do km 4+185”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

PRZEDMIAR

opis techniczny

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2019-09-20 15:31:06.
Data wprowadzenia: 2019-09-20 15:31:06
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz