I Sesja Rady Gminy z dnia 20 listopada 2018 r.

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-12-13 14:47:13.
II Sesja Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej i Promocji Gminy

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Polityki Społecznej

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Grębków

Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Grębków z organizacjami pozarządowymi ...

Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych

Imienne wykazy głosowań Radnych na II Sesji Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2018 r.

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-12-13 14:52:42.
III Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy w Grębkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2019 -2024

Uchwała Budżetowa na 2019 rok Gminy Grębków nr III/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej 2019

Tabela 1a do Uchwały budżetowej 2019

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej 2019

Tabela 2a do uchwały budżetowej na 2019

Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej 2019

Tabela nr 4 do Uchwały budżetowej 2019

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej 2019

Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej 2019

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej 2019

Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej 2019

Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej 2019

Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie planu pracy Rady Gminy Grębków na rok 2019

Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok

Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/17/2018

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/17/2018

Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2018 - 2024

Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grębków na 2019 r.

Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Grębków

Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego "Pomoc Gminy Grębków w zakresie dożywiania" na lata 2019 - 2023

Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania ...

Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - ZGK w Grębkowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Grębków za rok 2018

Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Imienne wykazy głosowań Radnych na III Sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r.

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2019-01-07 11:18:13 | Data modyfikacji: 2019-01-08 15:07:42.

Zobacz:
 2018 .  2019 .  2020 .  2021 .  2022 .  2023 .  2024 . 
Data wprowadzenia: 2019-01-07 11:18:13
Data modyfikacji: 2019-01-08 15:07:42
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz