Ogłoszenie o przetargu na Przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Polków-Sagały

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polków - Sagały".

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).
Zamawiający przekazuje treść pytania łącznie z odpowiedzią.

 

Pytanie:
Czy zgodnie z prawem zamówień publicznych art. 30 pkt. 4, oraz art. 89 ust. 8 pkt 4 i 5 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego?

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii przebudowy drogi. Projektowana  niweleta drogi powiązana jest z poziomem przylegających do pasa drogowego posesji. Na odcinku początkowym ciąg drogowy posiada w  istniejąca nawierzchnię z brukowca, która nie podlega rozbiórce. Dodatkowo niweleta drogi nie pozwala na zachowanie stałej grubości nawierzchni warstwy betonowej.
Priorytetem przyjętej przez Zamawiającego technologii budowy nawierzchni  jest ujednolicenie warstwy ścieralnej, tak aby nie posiadała ona wymaganych technologią przerw dylatacyjnych. Z uwagi na przelicznik cena/jakość przy panującym poziomie natężenia ruchu przyjęta przez Zamawiającego technologia budowy nawierzchni jezdni jest optymalna.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Przedmiar Robót

SST

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-11-06 15:30:01 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:56:45.
Ogłoszenie o przetargu na Przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Polków-Sagały

odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

PRZEDMIAR

SST

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-10-02 15:00:37 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:56:18.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej w m. Słuchocin

SIWZ

PRZEDMIAR

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-09-29 15:45:15 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:55:53.
Ogłoszenie o przetargu na Przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Polków-Sagały

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

PRZEDMIAR

SST

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-09-12 16:00:47 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:55:29.
Ogłoszenie o przetargu na Przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Polków-Sagały

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

PRZEDMIAR

SST

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:15:42 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:55:05.
Ogłoszenie o przetargu na Przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Polków-Sagały

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

PRZEDMIAR

Informacja z otwarcia ofert

SST

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-07-11 15:14:09 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:54:45.
Przetarg na przebudowę drogi gminnej Kopcie
Mokobody

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Przedmiar Robót

opis techniczny

przekrój

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-03-01 15:38:01 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:54:17.
Data wprowadzenia: 2017-03-01 15:38:01
Data modyfikacji: 2018-07-18 12:54:17
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz