Protokół z dnia 24 lipca 2015 r. z kontroli
kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Grębków
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

treść protokołu

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-08-10 13:32:59.
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli
z dnia 23 sierpnia 2017 r. dotyczące realizacji
zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin
wiejskich

treść protokołu

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-11-23 11:15:30.
Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki
finansowej Gminy Grębków za okres od dnia
1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

treść protokołu

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2020-03-09 14:22:25.
Data wprowadzenia: 2020-03-09 14:22:25
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz