decyzja

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 420105W Kopcie – Mokobody, od km 0+000 do km 2+497,00 długości 2,497 km, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 251, 366, 368, 378, 606, 607, 608 i 6, obręb Kopcie, gmina Grębków

karta informacyjna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-08-20 12:44:40.
postanowienie

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowa dróg powiatowych nr 4248W Cierpięta – Grębków - Wyszków km 2+000 - km 5+100 długości 3,1 km i nr 4249W Wierzbno – Grębków – Kopcie km 4+580 – 4+830 długości 0,25 km i 5+730 – 5+930 długości 0,2 km

karta informacyjna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-08-20 12:42:57.
wniosek

Wniosek o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ziomaki, gmina Grębków, powiat węgrowski, woj. mazowieckie

karta informacyjna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-08-20 11:48:47 | Data modyfikacji: 2015-08-20 11:49:24.
postanowienie

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowa drogi gminnej Nr 420105W Kopcie – Mokobody, od km 0+000 do km 2+497,00 długości 2,497 km w miejscowości Kopcie, gmina Grębków, powiat węgrowski, woj. mazowieckie

karta informacyjna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-07-16 15:10:07 | Data modyfikacji: 2015-07-16 15:10:28.
wniosek

Wniosek o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie dróg powiatowych:
– nr 4248W Cierpięta – Grębków - Wyszków km 2+000 - km 5+100 długości 3,1 km
– nr 4249W Wierzbno – Grębków – Kopcie km 4+580 – 4+830 długości 0,25 km i 5+730 – 5+930 długości 0,2

karta informacyjna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-07-10 09:22:12 | Data modyfikacji: 2015-07-10 09:22:52.
wniosek

Wniosek o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Nr 420105W Kopcie – Mokobody, od km 0+000 do km 2+497,00 długości 2,497 km

karta informacyjna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-07-10 09:18:10 | Data modyfikacji: 2015-07-10 09:19:07.
decyzja

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowaną na działkach nr geod. 245 i 246 w m. Kózki, gmina Grębków

karta informacyjna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-10-14 15:41:15.
decyzja

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie (modernizacji) drogi dojazdowej do pól, usytuowanej na działkach o numerze ewid. 201, 219/3 i 219/2 w miejscowości Ziomaki od km 0+000 do km 1+395,00 długości 1,395 km, gmina Grębków

karta informacyjna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-09-03 13:56:46.
decyzja

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania w miejscowości Kózki, gmina Grębków, powiat węgrowski, woj. mazowieckie

karta informacyjna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-08-19 12:15:21.
postanowienie

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie (modernizacji) drogi dojazdowej do pól, usytuowanej na działkach o nr ewid 201, 1=219/3, 219/2 w miejscowości Ziomaki, gmina Grębków, powiat węgrowski, woj. mazowieckie

karta informacyjna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-08-13 15:43:35.
wniosek

Wniosek o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie (modernizacji) drogi dojazdowej do pól, usytuowanej na działkach o nr ewid 201, 219/3, 219/2 w miejscowości Ziomaki, gmina Grębków, powiat węgrowski, woj. mazowieckie Kózki, gmina Grębków

karta informacyjna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-08-13 15:41:36 | Data modyfikacji: 2014-08-13 15:42:05.
postanowienie

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania w miejscowości Kózki, gmina Grębków, powiat węgrowski, woj. mazowieckie

karta informacyjna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-07-28 11:51:10.
decyzja

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie ok 117,6 DJP wraz z urządzeniami towarzyszącymi” na działce nr ewid. 158 w obrębie ewidencyjnym Polków-Sagały, gm. Grębków

karta informacyjna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-07-02 10:24:08.
wniosek

Wniosek o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce nr 349 w miejscowości Kózki, gmina Grębków

karta informacyjna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-07-02 10:22:27.
postanowienie

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie ok 117,6 DJP wraz z urządzeniami towarzyszącymi” na działce nr ewid. 158 w obrębie ewidencyjnym Polków-Sagały, gm. Grębków

karta informacyjna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-06-12 15:13:11 | Data modyfikacji: 2014-06-12 15:16:20.
decyzja

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowanej na działkach nr geod. 188, 189 i 190 w m. Aleksandrówka, gmina Grębków

karta informacyjna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-05-28 10:53:44.
wniosek

Wniosek o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowanej na działkach nr geod. 245, 246 w miejscowości Kózki, gmina Grębków

karta informacyjna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-05-28 10:52:33.
wniosek

Wniosek o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego- chlewni o obsadzie 117,6 DJP wraz z urządzeniami towarzyszącymi

karta informacyjna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-05-28 10:46:02.
decyzja

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltanicznej o mocy 1 MW, pn.:”Farma – Ogródek” na działce o nr ewid. 85 w obrębie ewidencyjnym Ogródek, gm. Grębków

karta informacyjna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-05-28 10:43:28.
postanowienie

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltanicznej o mocy 1 MW, pn.:”Farma – Ogródek” na działce o nr ewid. 85 w obrębie ewidencyjnym Ogródek, gm. Grębków

karta informacyjna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-05-28 10:40:54.
wniosek

Wniosek o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowanej na działkach nr geod. 188, 189 i 190 w m. Aleksandrówka, gmina Grębków.

karta informacyjna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-05-28 10:32:55 | Data modyfikacji: 2014-05-28 10:39:12.
wniosek

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltanicznej o mocy do 1 MW pn. „Farma - Ogrodek” na działce nr ewid. 85 w obrębie ewidencyjnym Ogródek, gm. Grębków.

karta informacyjna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-03-25 15:38:41 | Data modyfikacji: 2014-03-25 15:40:08.
decyzja

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji solarnej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zjazdem z drogi / zjazdem na drogę na terenie nieruchomości składającej się z działek nr ewid. 172 i 186 położonych w obrębie ewidencyjnym Stara Trzcianka, gm. Grębków.

karta informacyjna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-03-25 15:37:09.
postanowienie

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji solarnej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zjazdem z drogi / zjazdem na drogę na terenie nieruchomości składającej się z działek nr ewid. 172 i 186 położonych w obrębie ewidencyjnym Stara Trzcianka, gm. Grębków

karta informacyjna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-03-25 15:31:49 | Data modyfikacji: 2014-03-25 15:36:31.
wniosek

Wniosek o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji solarnej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zjazdem z drogi / zjazdem na drogę na terenie nieruchomości składającej się z działek nr ewid. 172 i 186 położonych w obrębie ewidencyjnym Stara Trzcianka, gm. Grębków.

karta informacyjna

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-03-25 15:22:40 | Data modyfikacji: 2014-03-25 15:35:17.
Data wprowadzenia: 2014-03-25 15:22:40
Data modyfikacji: 2014-03-25 15:35:17
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz