Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Polków-Sagały

uchwała

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2023-02-14 15:14:40.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Grębków ze zmianami

Uchwała Nr XXXIV/221/2018 Rady Gminy Grębków z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębków

STUDIUM

Prognoza oddziaływania na środowisko

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-12-20 08:29:26.
Obwieszczenie o przystąpieniu....

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

Obwieszczenie o przystąpieniu.....

 

Opublikowane przez: Ewa Trojanowska | Data wprowadzenia: 2016-05-02 15:26:49 | Data modyfikacji: 2017-02-01 13:29:02.
przystąpienie do zmiany studium...

Uchwała Nr XI/59/2016 Rady Gminy Grębków w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grębków...

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2016-05-19 12:28:55 | Data modyfikacji: 2016-10-07 11:05:14.
podsumowanie studium

podsumowanie studium

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-01-31 15:37:17.
podsumowanie planu

Podsumowanie planu

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-01-31 15:34:49.
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
linii 400 kV

UCHWAŁA NR XXXI/170/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400 kV

uzasadnienie do uchwały

Załącznik nr 1 do uchwały rys. nr 1

załącznik nr 1 do uchwały rys. nr 2

załącznik nr 1 do uchwały rys. nr 3

Załącznik nr 2 do uchwały

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-01-30 14:34:49.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Grębków

uchwała

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębków - kierunki

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębków - kierunki

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębków - prognoza oddziaływania na środowisko

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębków - prognoza oddziaływania na środowisko

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębków - uwarunkowania

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębków - uwarunkowania

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębków położenie fizyczno-geograficzne

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębków - położenie gminy na tle obszarów chronionych

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębków - położenie gminy w województwie mazowieckim i powiecie węgrowskim

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-01-24 15:23:59.
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400kv Miłosna - Siedlce Ujrzanów

Projekt uchwały

rys. 1

rys. 2

rys. 3

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2013-09-25 09:12:42 | Data modyfikacji: 2013-09-25 09:13:30.
projekt studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Grębkówstudium część I

studium część II

studium część III

studium mapa

studium mapa

studium mapa

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2013-09-16 14:05:09 | Data modyfikacji: 2013-09-16 14:11:01.
obwieszczenie

obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Leśnogóra, Trzebucza, Stawiska, Kolonia Sinołęka, Stara Trzcianka, Nowa Trzcianka

wniosek o zmianę sposobu zagospodarowania terenu

 obwieszczenie Wójta Gminy Grębków o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębków

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2013-01-08 12:00:47 | Data modyfikacji: 2013-01-08 12:06:18.
 uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (wniosek w załączeniu)

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2009-09-02 09:16:44 | Data modyfikacji: 2013-01-08 12:00:31.
 podanie o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-08-31 14:55:12.

Zobacz:
   wniosek o zajęcie pasa drogowego
   Wniosek Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
   Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
   wniosek o warunkach zabudowy budynków mieszkalnych i letniskowych
   wniosek o warunkach zabudowy budynków inwestarskich
   wniosek o nadanie numeru na budynku mieszkalnym
Data wprowadzenia: 2012-08-31 14:55:12
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz