Program Ochrony Środowiska dla Gminy Grębków

Obwieszczenie z dnia 24.01.2018 r.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Grębków

Prognoza oddziaływania na środowisko

formularz uwag

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-01-24 10:51:09.

Usuwanie wyrobów azbestowych


Szanowni Państwo!


Miło jest nam
poinformować, iż wzorem minionych lat aplikowaliśmy do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie o przyznanie
dotacji na zadanie pn. Demontaż, transport i utylizację
eternitu z terenu Gminy Grębków w 2013 r.
Złożony przez
Gminę wniosek został oceniony jako kompletny i poprawny jednak z
uwagi na ogromne zainteresowanie środkami przeznaczonymi na
utylizację produktów azbestowych został umieszczony na liście
rezerwowej. Udzielenie pomocy finansowej w ramach tego wniosku będzie
możliwe w miarę uwalniania się dotacyjnych środków finansowych
na rok 2013.


Informacja o podpisaniu umowy w 2016 r.

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2013-05-22 10:37:34 | Data modyfikacji: 2013-05-22 10:40:06.

 "Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Grębków dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formir dotacji, w kwocie 44 278, 62 zł".

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-06-28 09:36:37 | Data modyfikacji: 2012-06-28 09:53:43.

Utylizacja pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Grębków dofinansowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  www.wfosigw.pl


 


Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Słuchocin została dofinansowana w formie pożyczki w kwocie 590 000,00 zł  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska     i Gospodarki Wodnej w Warszawie. www.wfosigw.pl 

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2009-11-16 13:31:27 | Data modyfikacji: 2012-10-22 15:02:58.
 wniosek

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2009-11-16 13:42:19.
 Raport o oddziaływaniu na środowisko

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2009-11-16 13:43:23.
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2009-11-18 11:38:47.

Zobacz:
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
   Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
   Wniosek o cechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna
Data wprowadzenia: 2009-11-18 11:38:47
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz