Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021
rok

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2022-05-26 12:30:25 | Data modyfikacji: 2022-05-26 12:32:17.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020
rok

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Zlecone

fundusz sołecki

mienie

inwestycje

WPF

przedsięwzięcia

dochody

wydatki

dochody zlecone

wydatki zlecone

odpady

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2021-06-01 11:12:08 | Data modyfikacji: 2021-06-01 11:14:03.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grębków
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za
2019 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2020-06-30 12:09:21 | Data modyfikacji: 2020-06-30 12:12:14.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grębków
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za
2018 roku

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2019-05-27 13:35:02 | Data modyfikacji: 2019-05-27 13:40:02.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-05-22 15:05:30.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016r.

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2016 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Grębków za 2016 r.

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-05-29 14:28:36 | Data modyfikacji: 2017-05-29 14:29:51.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 r.

Sprawozdnie o stanie mienia komunalnego Gminy Grębków za 2015 r.

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2016-07-07 15:37:58.
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-06-22 11:09:09 | Data modyfikacji: 2016-07-07 15:36:34.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-10-20 11:39:42.
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-02-10 10:33:18.
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-02-10 10:30:54 | Data modyfikacji: 2014-02-10 10:31:14.
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-02-10 10:27:59.
 sprawozdanie z wykonania planu finansowego GFOŚ i GW za 2006 r.

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2007-04-03 14:41:35.
 sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2007-04-03 14:44:43.
 sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2007-04-03 14:48:59.
 sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZGK w Grębkowie za 2006 rok

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2007-04-03 14:50:53.
sprawozdanie z wykonania budżetu

Sprawozdanie 2009

sprawozdanie GFOŚiGW

sprawozdanie zał nr 1

sprawozdanie zał nr 2

sprawozdanie zał nr 3 cz1

sprawozdanie zał nr 3 cz2

sprawozdanie zał nr 4

sprawozdanie zlecone 2009

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-04-27 09:00:26.
 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-07-21 08:50:19.
 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2010-07-21 08:50:50.

Zobacz:
   Informacja z wykonania budżetu gminy
   sprawozdanie z programu współpracy
   inne
Data wprowadzenia: 2010-07-21 08:50:50
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz