bip.grebkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.grebkow.pl
Uchwały Rady > 2021 strona główna 
XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z dnia
12 marca 2021 r.

Uchwała Nr XVIII/138/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grębków w 2021 r.

Uchwała Nr XVIII/139/2021 Rady Gminy Grębków z dnia12 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej zasób mienia komunalnego gminy Grębków

Uchwała Nr XVIII/140/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 12 marca 2021r. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Grębków na rok szkolny 2020/2021

Uchwała Nr XVIII/141/2021 Rady Gminy Grębków z dnia21 marca 2021r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Grębków na 2022 r. środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XVIII/142/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 12 marca 2021r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miejscowości Grębków

Uchwała Nr XVIII/143/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 12 marca 2021r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r.

zał. nr 1 do uchwały

zał. nr 1a do uchwały

zał. nr 2 do uchwały

zał. nr 2a do uchwały

zał. nr 3 do uchwały

zał. nr 4 do uchwały

zał. nr 5 do uchwały

zał. nr 6 do uchwały

Uchwała Nr XVIII/144/2021 Rady Gminy Grębków z dnia12 marca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2021-2027

Uchwała Nr XVIII/145/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 12 marca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu

Uchwała Nr XVIII/146/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 12 marca 2021r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW

Uchwała Nr XVIII/147/2021 Rady Gminy Grębków z dnia12 marca 2021r. w sprawie zmiany Statutu SP ZOZ POZ w Grębkowie

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2021-05-11 09:34:43 | Data modyfikacji: 2021-05-11 09:58:57.
XIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 27 maja
2021r.

załącznik nr 5 do uchwały

Uchwała Nr XIX/148/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 27 maja 2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grębków wotum zaufania

Uchwała Nr XIX/149/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Grębków

Uchwała Nr XIX/150/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 27 maja 2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grębków absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 r.

Uchwała Nr XIX/151/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r.

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

załącznik nr 2a do uchwały

załącznik nr 3 do uchwały

załącznik nr 4 do uchwały

załącznik nr 5 do uchwały

załącznik nr 6 do uchwały

Uchwała Nr XIX/152/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2021-2027

Uchwała Nr XIX/153/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ

Uchwała Nr XIX/154/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 27 maja 2021 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ

Uchwała Nr XIX/155/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 27 maja 2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu

Uchwała Nr XIX/156/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 27 maja 2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2021-09-08 10:34:11.
XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 18 czerwca
2021r.

Uchwała Nr XX/157/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu

Uchwała Nr XX/158/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu

Uchwała Nr XX/159/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 18 czerwca 2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r.

Uchwała Nr XX/160/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 18 czerwca 2021 w sprawie zmiany WPF Gminy Grębków na lata 2021-2027

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2021-11-17 09:30:53 | Data modyfikacji: 2021-11-17 09:43:28.
XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 19 lipca
2021r.

Uchwała Nr XXI/161/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 19 lipca 2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r.

Uchwała Nr XXI/162/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 19 lipca 2021 w sprawie zmiany WPF Gminy Grębków na lata 2021-2027

Uchwała Nr XXI/163/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 19 lipca 2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r.

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

załącznik nr 3 do uchwały

załącznik nr 4 do uchwały

załącznik nr 5 do uchwały

Uchwała Nr XXI/164/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 19 lipca 2021r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Grębków kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXI/165/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 19 lipca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2021-11-17 09:33:42.
XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 29
września 2021r.

Uchwała Nr XXII/166/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 29.09.2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2021-2027

Uchwała Nr XXII/167/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 29.09.2021r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r.

zał. nr 1 do uchwały

zał. nr 1a do uchwały

zał. nr 2 do uchwały

zał. nr 2a do uchwały

zał. nr 3 do uchwały

zał. nr 4 do uchwały

załącznik nr 5 do uchwały

Uchwała Nr XXII/168/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 29.09.2021r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/165/2021z dnia 19 lipca 2021r.

Uchwała Nr XXII/169/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 29.09.2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu

Uchwała Nr XXII/170/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 29.09.2021r. w sprawie finasowania zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi ...

Uchwała Nr XXII/171/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 29.09.2021r. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Grębków na rok szkolny 2021/2022

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2021-11-17 09:45:24.
XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z dnia
17 listopada 2021r.

Uchwała Nr XXIII/172/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 17 listopada 2021r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XXIII/173/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 17 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXIII/174/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 17 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXIII/175/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 17 listopada 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2021 - 2027

Uchwała Nr XXIII/176/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 17 listopada 2021r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

zał. nr 1 do uchwały

zał. nr 1a do uchwały

zał. nr 2 do uchwały

zał. nr 2a do uchwały

zał. nr 3 do uchwały

zał. nr 4 do uchwały

zał. nr 5 do uchwały

zał. nr 6 do uchwały

zał. nr 7 do uchwały

Uchwała Nr XXIII/177/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 17 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Grębków z organizacjami i innymi podmiotami ...

Uchwała Nr XXIII/178/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie Utworzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie

Uchwała Nr XXIII/179/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 17 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grębków

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2021-12-20 10:18:13.
XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 15
grudnia 2021 r.

Uchwała Nr XXIV/180/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r.

zał. nr 1 do uchwały

zał. nr 2 do uchwały

zał. nr 3 do uchwały

zał. nr 4 do uchwały

Uchwała Nr XXIV/181/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/145/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 12 marca 2021r.

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2021-12-21 10:43:59.
XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z dnia 30
grudnia 2021r.

Uchwała Nr XXV/182/2021 Rady Gminy w Grębkowie z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2022-2029

Uchwała budżetowa na rok 2022 Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2021 Nr XXV/183/2021

tabela 1 do Uchwały nr XXV/183/2021

tabela 1a do Uchwały nr XXV/183/2021

tabela 2 do Uchwały nr XXV/183/2021

tabela 2a do Uchwały nr XXV/183/2021

tabela 3 do Uchwały nr XXV/183/2021

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

załącznik nr 3 do uchwały

załącznik nr 4 do uchwały

załącznik nr 5 do uchwały

załącznik nr 6 do uchwały

Uchwała Nr XXV/184/2021Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębków na lata 2021-2027

Uchwała Nr XXV/185/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Uchwała Nr XXV/186/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Grębków na rok 2022

załącznik nr 1 do uchwały

Uchwała Nr XXV/187/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2022

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

załącznik nr 3 do uchwały

załącznik nr 4 do uchwały

Uchwała Nr XXV/188/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok

Uchwała Nr XXV/189/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grębków na 2022 r.

uchwała Nr XXV/190/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki ...

Uchwała Nr XXV/191/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr XXV/192/2021 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych ...

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2022-03-10 13:09:11.

Zobacz:
 Uchwały 2024-2029 .  Uchwały 2018-2024 .  Uchwały 2014 - 2018 .  Uchwały 2010 - 2014 .  2010  .  2007 - 2009 . 
Data wprowadzenia: 2022-03-10 13:09:11
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.grebkow.pl