bip.grebkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.grebkow.pl
Archiwum Zamówień Publicznych strona główna 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA KONTYNUACJĘ
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRĘBKOWIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-02-21 15:12:23 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:34:53.
ogłoszenie o zamówieniu na Kontynuację
rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Grębkowie
wraz z zagospodarowaniem terenu

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Kontynuację rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Grębkowie wraz z zagospodarowaniem terenu wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity . Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm )
przekazujemy treść pytania wraz z wyjaśnieniem:
pytanie 1

W związku z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym na Kontynuację rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Grębkowie wraz z zagospodarowaniem informujemy, że udostępniona dokumentacja techniczna jest niekompletna - brak jest opisu technicznego architektury, konstrukcji. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej dokumentacji.
Dodatkowo w przedmiarze robót , poz. 21 i 22, wymienione są okna PVC o odporności ogniowej EI60-brak jest takiego produktu. Prosimy o informację czy mają to być okna PVC bez odporności czy też aluminiowe z odpornością ogniową.


odpowiedź
Opis techniczny architektury zostanie dołączony do dokumentacji.
W przypadku konstrukcji do wykonania zostały roboty wykończeniowe  i opis techniczny  konstrukcji budynku nie jest konieczny. 
W poz 21 i 22 należy wycenić okna jako aluminiowe o odporności ogniowej EI 60, kolor biały.

PYTANIE 2

W związku z chęcią uczestnictwa w przetargu nieograniczonym na zadanie " Kontynuację rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Grębkowie wraz z zagospodarowaniem terenu" proszę o informację czy okna mają być drewniane czy PVC?
W przedmiarze ujęte są okna z tworzyw sztucznych o odporności ogniowej EI-60, nie ma takich okien, jeśli EI-60 to tylko stałe z witryny aluminiowe. Proszę o zadeklarowanie się czy wycenić aluminium EI-60 czy PVC bez klasy odporności.

odpowiedź

Należy wycenić okna jako aluminiowe o odporności ogniowej EI 60, kolor biały.

Pytanie 3

W projekcie stolarki okiennej i drzwiowej SP Grębków RYS, 9 jest opis niezgodny w ilościach i rodzajem stolarki z kosztorysem ofertowym. Proszę o określenie, czym sugerować się przy wycenie stolarki : według rys. 9 czy tak jak w opisie w kosztorysie i przedmiarze?

Odpowiedź

Stolarkę wycenić tak jak w opisie w kosztorysie i przedmiarze.

Pytanie 4

W związku z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym n Kontynuację rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Grębkowie wraz z zagospodarowaniem zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy do oferty ma być załączony kosztorys uproszczony czy szczegółowy. Specyfikacja mówi o kosztorysie szczegółowym, do przedmiaru załączony jest zaś kosztorys uproszczony. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź

Do oferty ma być załączony kosztorys uproszczony, który jest dołączony do przedmiaru.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SP GRĘBKÓW RYS. 1K

SP GRĘBKÓW RYS. 2K

SP GRĘBKÓW RYS. 3K

SP GRĘBKÓW RYS. 4K

SP GRĘBKÓW RYS. 5K

SP GRĘBKÓW RYS. 6K

SP GRĘBKÓW RYS. 7K

SP GRĘBKÓW RYS. 8K

SP GRĘBKÓW RYS. 9K

SP GREBKOW ELEKTRYCZNE RYS. 1

SP GREBKOW ELEKTRYCZNE RYS. 2

SP GREBKOW ELEKTRYCZNE RYS. 3

SP GREBKOW ELEKTRYCZNE RYS. 4

SP GREBKOW ELEKTRYCZNE RYS. 5

SP GREBKOW

SP GREBKOW

SP GREBKOW

SP GRĘBKÓW

SP GRĘBKÓW

SP GRĘBKÓW SANITARNE

SP GRĘBKÓW WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS

SP GRĘBKÓW WENTYLACJA MECHANICZNA RYSUNKI

SP GRĘBKÓW C.O.

SP GRĘBKÓW C.O.

SP GRĘBKÓW C.O.

SP GRĘBKÓW RYS.1

SP GRĘBKÓW RYS.2

SP GRĘBKÓW RYS.3

SP GRĘBKÓW RYS.4

SP GRĘBKÓW RYS.5

SP GRĘBKÓW RYS.6

SP GRĘBKÓW RYS.7

SP GRĘBKÓW RYS.8

SP GRĘBKÓW RYS.9

SP GRĘBKÓW RYS.10

projekt zagospodarowania terenu - mapa

projekt zagospodarowania terenu - opis techniczny 1/2

projekt zagospodarowania terenu - opis techniczny 2/2

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-01-31 14:47:08 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:34:25.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA KONTYNUACJĘ
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRĘBKOWIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Kontynuację rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Grębkowie wraz z zagospodarowaniem terenu wpłynęło zapytanie.
Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity . Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm )
przekazujemy treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie
W jakie formie należy załączyć do oferty kosztorysy ofertowe, w formie szczegółowej czy uproszczonej?


Odpowiedź
Do oferty ma być załączony kosztorys uproszczony, który jest dołączony do przedmiaru.

 

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.

OGŁOSZENIE

SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁĄCZNIKI

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-03-04 13:43:55 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:35:20.
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA KONTYNUACJĘ
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRĘBKOWIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ogłoszenie wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-03-21 15:40:34 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:35:56.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
Modernizację drogi dojazdowej do pól w
miejscowości Ziomaki

Treść ogłoszenia

SIWZ

przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-09-05 14:37:51 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:36:23.
Ogłoszenie o wyniku postępowania na
Modernizację drogi dojazdowej do pól w
miejscowości Ziomaki

treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-10-01 10:12:52 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:36:50.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości

treść ogłoszenia

SIWZ

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-12-17 15:17:37 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:37:34.
Ogłoszenie o wyniku

treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:31:26 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:38:15.

Zobacz:
 2014 .  2015 .  2016 .  2017 . 
Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:31:26
Data modyfikacji: 2018-07-18 12:38:15
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.grebkow.pl