Oświadczenia majątkowe Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy

oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2019 r.

treść oświadczenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2020-07-06 13:46:02.
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady
Gminy za 2019 r.

treść oświadczenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2020-07-06 13:43:45.
oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2018 r.

treść oświadczenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2020-02-12 15:17:25.
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady
Gminy za 2018 r.

treść oświadczenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2020-02-12 15:14:47.
oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - początek
kadencji

treść oświadczenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2019-03-07 09:14:38.
oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady
Gminy - początek kadencji

treść oświadczenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2019-03-07 09:15:23.
Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady
Gminy, koniec kadencji

treść oświadczenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-10-19 12:01:42 | Data modyfikacji: 2018-10-19 12:05:03.
oświadczenie majątkowe Wójt Gminy , koniec
kadencji

treść oświadczenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-10-19 12:00:15 | Data modyfikacji: 2018-10-19 12:04:43.
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy

treść oświadczenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-07-30 09:53:54.
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady
Gminy

treść oświadczenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-07-30 09:51:39 | Data modyfikacji: 2018-07-30 09:53:19.
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy

treść oświadczenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-07-05 09:04:24.
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady
Gminy

treść oświadczenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-07-05 09:08:59.
 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2016-01-19 08:32:18.
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady
Gminy początek kadencji 2014-2018

treść oświadczenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-05-08 15:17:21 | Data modyfikacji: 2015-05-08 15:18:55.
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy początek
kadencji 2014-2018

treść oświadczenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-05-08 15:15:17.
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na koniec
kadencji

treść oświadczenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-11-21 11:11:14.
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady
Gminy na koniec kadencji

treść oświadczenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-11-21 11:09:35.
oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2013 rok

oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2013 rok

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:09:44.
Oświadczenie majątkowie Przewodniczący Rady
Gminy za 2014 rok

oświadczenie majątkowie Przewodniczący Rady Gminy

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:07:39.
oświadczenie majątkowe za 2012 rok


oświadczenie majątkowe Wójt Gminy str.1

oświadczenie majątkowe Wójt Gminy str. 2

oświadczenie majątkowe Wójt Gminy str.3

oświadczenie majątkowe Wójt Gminy str.4

oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy str.1

oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy str. 2

oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy str. 3

oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2013-07-01 14:29:54.
Oświadczenie majątkowe Wójt Gminy

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str.2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str.4

oświadczenie majątkowe str. 5

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-03-09 13:21:24.
Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady
Gminy

oświadczenie majątkowe str.1

oświadczenie majątkowe str.2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-03-09 13:32:43.
oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2011 rok

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

oświadczenie majątkowe str. 5

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 10:45:12.
oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady
Gminy za 2011rok

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 10:49:28.
oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radny
Bieniak Rafał

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 10:52:20.
oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radny Bok
Grzegorz

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 10:54:37.
oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radny Brzezik
Jerzy

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oswiadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majatkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 10:57:09.
oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radny Dudek
Sławomir

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oswiadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 11:13:41.
oświadczenie majątkowe za 2011rok Radna
Karczewska Jolanta

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 11:16:15.
oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radny Kąca
Andrzej

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 11:18:42.
oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radna
Królikowska Janina

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 11:21:19 | Data modyfikacji: 2012-11-08 11:29:36.
oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radny Madziar
Krzysztof

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 11:24:05.
oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radny Pazdyka
Dariusz

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 11:49:46.
oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radna
Rudnicka Hanna

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 11:52:17.
oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radny
Sadłowski Włodzimierz

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 11:55:29.
oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radny Skalski
Bernard

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 11:57:56.
oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radna Tkaczyk
Teresa

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 12:00:12.
oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radny Wójcik
Bogdan

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 12:03:17.
Data wprowadzenia: 2012-11-08 12:03:17
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz