Oświadczenia

Oświadczenia

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy

treść oświadczenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-07-05 09:04:24.
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady
Gminy

treść oświadczenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-07-05 09:08:59.
 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2016-01-19 08:32:18.
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady
Gminy początek kadencji 2014-2018

treść oświadczenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-05-08 15:17:21 | Data modyfikacji: 2015-05-08 15:18:55.
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy początek
kadencji 2014-2018

treść oświadczenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-05-08 15:15:17 | Data modyfikacji: 2015-05-08 15:18:55.
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na koniec
kadencji

treść oświadczenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-11-21 11:11:14 | Data modyfikacji: 2015-05-08 15:18:55.
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady
Gminy na koniec kadencji

treść oświadczenia

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-11-21 11:09:35 | Data modyfikacji: 2015-05-08 15:18:55.
oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2013 rok

oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2013 rok

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:09:44 | Data modyfikacji: 2015-05-08 15:18:55.
Oświadczenie majątkowie Przewodniczący Rady
Gminy za 2014 rok

oświadczenie majątkowie Przewodniczący Rady Gminy

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:07:39 | Data modyfikacji: 2015-05-08 15:18:55.
oświadczenie majątkowe za 2012 rok


oświadczenie majątkowe Wójt Gminy str.1

oświadczenie majątkowe Wójt Gminy str. 2

oświadczenie majątkowe Wójt Gminy str.3

oświadczenie majątkowe Wójt Gminy str.4

oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy str.1

oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy str. 2

oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy str. 3

oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2013-07-01 14:29:54 | Data modyfikacji: 2015-05-08 15:18:55.
Oświadczenie majątkowe Wójt Gminy

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str.2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str.4

oświadczenie majątkowe str. 5

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-03-09 13:21:24 | Data modyfikacji: 2015-05-08 15:18:55.
Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady
Gminy

oświadczenie majątkowe str.1

oświadczenie majątkowe str.2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-03-09 13:32:43 | Data modyfikacji: 2015-05-08 15:18:55.
oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2011 rok

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

oświadczenie majątkowe str. 5

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 10:45:12 | Data modyfikacji: 2015-05-08 15:18:55.
oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady
Gminy za 2011rok

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 10:49:28 | Data modyfikacji: 2015-05-08 15:18:55.
oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radny
Bieniak Rafał

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 10:52:20 | Data modyfikacji: 2015-05-08 15:18:55.
oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radny Bok
Grzegorz

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 10:54:37 | Data modyfikacji: 2015-05-08 15:18:55.
oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radny Brzezik
Jerzy

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oswiadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majatkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 10:57:09 | Data modyfikacji: 2015-05-08 15:18:55.
oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radny Dudek
Sławomir

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oswiadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 11:13:41 | Data modyfikacji: 2015-05-08 15:18:55.
oświadczenie majątkowe za 2011rok Radna
Karczewska Jolanta

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 11:16:15 | Data modyfikacji: 2015-05-08 15:18:55.
oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radny Kąca
Andrzej

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 11:18:42 | Data modyfikacji: 2015-05-08 15:18:55.
oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radna
Królikowska Janina

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 11:21:19 | Data modyfikacji: 2012-11-08 11:29:36.
oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radny Madziar
Krzysztof

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 11:24:05 | Data modyfikacji: 2012-11-08 11:29:36.
oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radny Pazdyka
Dariusz

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 11:49:46 | Data modyfikacji: 2012-11-08 11:29:36.
oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radna
Rudnicka Hanna

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 11:52:17 | Data modyfikacji: 2012-11-08 11:29:36.
oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radny
Sadłowski Włodzimierz

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 11:55:29 | Data modyfikacji: 2012-11-08 11:29:36.
oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radny Skalski
Bernard

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 11:57:56 | Data modyfikacji: 2012-11-08 11:29:36.
oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radna Tkaczyk
Teresa

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 12:00:12 | Data modyfikacji: 2012-11-08 11:29:36.
oświadczenie majątkowe za 2011 rok Radny Wójcik
Bogdan

oświadczenie majątkowe str. 1

oświadczenie majątkowe str. 2

oświadczenie majątkowe str. 3

oświadczenie majątkowe str. 4

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2012-11-08 12:03:17 | Data modyfikacji: 2012-11-08 11:29:36.
Data wprowadzenia: 2012-11-08 12:03:17
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Wspólna 5
07-110 Grębków
Wójt Gminy
Bogdan Doliński
Kontakt:
Tel: (+48 25) 793 00 40;
Fax: (25) 793 00 49
e-mail: gmina@grebkow.pl