2020

XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z dnia
17 stycznia 2020 r.

Uchwała nr XI/89/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XI/90/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała nr XI/91/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała nr XI/92/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową ...

Uchwała nr XI/93/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Grębków na rok szkolny 2019/2020

uchwała nr XI/94/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

załącznik nr 3 do uchwały

Załącznik nr 4 do uchwały

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2020-02-12 11:07:02.
XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z dnia
6 lutego 2020 roku

Uchwała Nr XII/95/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 06.02.2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/91/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki

Uchwała Nr XII/96/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 06.02.2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/90/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokośći opłat

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2020-02-20 11:52:17.
XIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z dnia
27 marca 2020 r.

Uchwała Nr XIII/97/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Uchwała Nr XIII/98/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022 dla Gminy Grębków

Uchwała Nr XIII/99/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć ...

Uchwała Nr XIII/100/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Grębków środków przeznaczonych na fundusz sołecki

Uchwała Nr XIII/101/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Załącznik nr 1 do uchwały

załącznik nr 2 do uchwały

Załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr XIII/102/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu

Uchwała Nr XIII/103/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Grębków do realizacji w 2020 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie ...

Uchwała Nr XIII/104/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych ...

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2020-04-14 11:33:10.
XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Grębków z dnia 26
czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XIV/105/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 26 czerwca 2020 r.w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grębków wotum zaufania

Uchwała Nr XIV/106/2020 Rady Gminy Grębków z dnia 26 czerwca 2020 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Grębków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2020-07-08 13:23:33.

Zobacz:
 2018 .  2019 .  2020 . 
Data wprowadzenia: 2020-07-08 13:23:33
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz