Protokoły z kontroli

Protokoły z kontroli

Protokół z dnia 24 lipca 2015 r. z kontroli
kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Grębków
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

treść protokołu

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-08-10 13:32:59.
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli
z dnia 23 sierpnia 2017 r. dotyczące realizacji
zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin
wiejskich

treść protokołu

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-11-23 11:15:30.

Zobacz:
 plan kontroli . 
Data wprowadzenia: 2017-11-23 11:15:30
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Wspólna 5
07-110 Grębków
Wójt Gminy
Bogdan Doliński
Kontakt:
Tel: (+48 25) 793 00 40;
Fax: (25) 793 00 49
e-mail: gmina@grebkow.pl