Protokoły z kontroli zewnętrznych

Protokół z dnia 24 lipca 2015 r. z kontroli
kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Grębków
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

treść protokołu

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-08-10 13:32:59.
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli
z dnia 23 sierpnia 2017 r. dotyczące realizacji
zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin
wiejskich

treść protokołu

 

Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-11-23 11:15:30.
Data wprowadzenia: 2017-11-23 11:15:30
Opublikowane przez: Barbara Błaszkiewicz